Početna

Uslovi i Pravila

* Uslovi korišćenja *

Vlasnik ovog vebsajta je Udruženje "Centar Lepih Stvari 9402" iz Beograda, Srbija. Bilo koje korišćenje ovog vebsajta u celosti i/ili delimično, bez prethodne pismene saglasnosti Vlasnika je u suprotnosti sa ovim Uslovima i biće tretirano kao prevara. Vlasnik vebsajta ima prava da spreči korišćenje veb sajta ili bilog njegovog dela od strane Korisnika bez davanja ikakvih objašnjenja i bez prethodnog obaveštavanja. Ovaj dokument je Ugovor između Vlasnika vebsajta i svakog pojedinačnog korisnika, koji sadrži prava i obaveze u pogledu korišćenja vebsajta. Vebsajt je namenjen prezentaciji, prodaji kao i marketingu usluga i dobara između članova vebsajta i/ili Vlasnika vebsajta i korisnika sa kojima Vlasnik vebsajta sklopi ugovor o poslovnoj saradnji. Korisnikom veb sajta se smatra svaka punoletna osoba koja na bilo koji način koristi veb sajt u smislu posete veb sajta na bilo koji način i preko bilo kog internet pretraživača, koja sklopi ugovor sa vlasnikom veb sajta, koja postavi svoje proizvode ili usluge na veb sajt.

Pravo na korišćenje ovog vebsajta imaju osobe koje su starije od 18 godina. Veb sajt objavljuje informacije o proizvodima i uslugama koje nude na prodaju saradnici, poslovni partneri i/ili vlasnik veb sajta. Informacije o proizvodima i/ili uslugama objavljene na vebsajtu su dobijene od prodavaca/proizvođača naznačenih u specifikaciji proizvoda i vebsajt i/ili Vlasnik Vebsajta ne snose nikakvu odgovornost za tačnost tih informacija.

Troškove isporuke robe i/ili kupovinu proizvoda i/ili usluga, snosi Korisnik odnosno kupac, osim ako je drugačije navedeno. Korisnik veb stranice saglasan je da stranica može poslati ponudu na njegov e-mail. Vebsajt ima pravo izmene ponude, kao i da u ponudi ima posebne ponude. Veb sajt ima pravo da bez prethodnog objavljivanja izmeni bilo koji proizvod/uslugu i/ili sve i/ili bilo koji karakter proizvoda/usluge.

Korisnik je saglasan da Vlasnik veb sajta i/ili veb sajt ni u kom slučaju ne odgovaraju za kvalitet/kvantitet proizvoda/usluga koji se nude. Za kvalitet/kvantitet proizvoda/usluge je odgovoran proizvođač/prodavac naznačen u Specifikaciji proizvoda. Korisnik je saglasan da Vlasnik veb sajta i/ili veb sajt ni u kom slučaju ne odgovaraju za linkove ka veb sajtu i/ili bilo kom njegovom delu na veb pretraživačima i/ili drugim veb sajtovima i/ili aplikacijama. U slučaju da postoji link na stranicu, vlasnik veb stranice i/ili veb stranica neće biti odgovorni u slučaju da Kupac pretrpi nekakvu štetu koristeći taj link. Vlasnik i/ili veb sajt ne snose nikakvu materijalnu niti moralnu odgovornost za tačnost podataka proizvoda i/ili usluga ukoliko se kupac odnosno korisnik odluči da poruči, kupi i plati proizvod i/ili uslugu na vebsajtu uz koju je objavljen drugi dobavljač i/ili proizvođač osim vlasnika vebsajta "Centar Lepih Stvari 9402".

Vlasnik veb stranice ima isključivo autorsko pravo na celokupni veb sajt, njegove veb stranice i njihove pojedinačne elemente koji se čine kao što su tekst, vizualni i audio elementi, vizualni identitet, podaci, logo i baze podataka. Neovlašćeno korišćenje bilo kojeg dela veb stranice ili u celini, bez izričitog pismenog dopuštenja od strane vlasnika veb sajta kao ekskluzivnog nosioca autorskih prava, smatraće se da je kršenje autorskih prava vlasnika veb sajta i podleže pokretanju tužbe kod nadležnog suda u Beogradu u Srbiji. Pojedine veb stranice mogu sadržati elemente na kojima ekskluzivna autorska prava imaju poslovni partneri Vlasnika. U tom slučaju su oni odgovorni za sadržaj i tačnost tih elemenata. Treća lica snose isključivu odgovornost za sadržaj na kojoj su nosioci autorskih prava, bez obzira kakav sadržaj se nalazi na stranicama. Pitanja koja nisu uređena odredbama ovog dokumenta primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima Republike Srbije. U slučaju spora, nadležan je sud u Beogradu.

* Preporuke i saveti *

Savetujemo vas da morate biti sigurni u ono što želite da poručite preko bilo kog veb sajta. Pogledajte i pročitajte sve u vezi proizvoda/usluge koju želite da poručite da bi izbegli eventualne nesuglasice i neprijatnosti. Imamo nekoliko kontrolnih tačaka kako bi se izbegla bilo kakva mogućnost da proizvod nedostaje iz vaše narudžbine. Proizvodi iz vaše narudžbe će biti pakovani bez mogućnosti da bilo koji proizvod nedostaje. Proizvodi iz vaše narudžbe će biti poslati vama na temelju vaše narudžbe.

Za neke proizvode koji se brzo prodaju, savetujemo vam da prvo sa nama proverite realno stanje robe pre plaćanja. Proizvodi sa atributom Ručni rad nisu 100% isti kao na slikama. Neki detalji mogu biti promenjeni. Za proizvode koji su ručni rad savetujemo da se pre plaćanja nama obratite.

Sva ova pravila i uslovi namenjeni su za nove korisnike i nove kupce kako bi se zaštitilo poslovanje od na žalost lažnih naloga, lažnih plaćanja, lažnog povraćaja novca i korišćenja ukradenih kreditnih kartica. Za postojeće i poznate kupce koji su kupovali i kupuju od nas robu i usluge mogu se primenjivati ova pravila i uslovi, mada se menjaju u dogovoru s njima. Hvala na razumevanju.

* Poručivanje, plaćanje, kupovina, zaključenje ugovora na daljinu, odustajanje od kupovine, povraćaj *

Informacije o proizvodima i/ili uslugama objavljene na vebsajtu su poziv veb sajta/vlasnika veb sajta i njegovih poslovnih saradnika sa kojima vlasnik ima zaključen ugovor o korišćenju veb sajta potrošačima i korisnicima veb sajta da učine ponudu za zaključenje kupoprodajnog ugovora sa prodavcem/proizvođačem pod objavljenim uslovima. Ponuda se smatra prihvaćenom kada korisnik veb sajta pritisne dugme "KUPI" i kada se proizvod i/ili usluga stavi u "korpu". U slučaju da veb stranica prihvati ponudu korisnika i kada korisnik izvrši plaćanje kupoprodajne cene navedene na veb stranici koje se obavlja elektronski, putem Interneta, preko banaka i drugim finansijskim institucijama, na način i pod uslovima propisanim na veb sajtu smatra se da je korisnik veb sajta dobrovoljno zaključio Ugovor na daljinu kao potrošač sa proizvođačem ili prodavcem predmetnog proizvoda/usluge. Po zaključenju Ugovora, odnosno plaćanja proizvoda/usluge veb sajt korisniku veb sajta, u ovom slučaju kupcu odnosno potrošaču dostavlja račun u elektronskom obliku koji je punovažan bez potpisa i pečata. Prilikom dostave proizvoda/usluge kupac dobija otpremnicu od veb sajta i/ili prodavca/proizvođača/uvoznika/distributera kao i garantni list ako proizvod/usluga podleže garanciji. Ugovor se smatra izvršenim, završenim i traje 17 dana od dana isporuke proizvoda/usluge kupcu, odnosno 14 dana po prijemu robe od strane kupca. Nema postprodajnih usluga, dok se garancija na proizvode iskazuje posebnim garantnim listom za pojedine proizvode/usluge, postojanje garancije ili ne je iskazano u opisu proizvoda.

Porudžbenicom se smatra stavljanje proizvoda/usluga u "Korpu" pritiskom na dugme "Dodaj u korpu". Elementi porudžbenice su slika proizvoda/usluge, opis, jedinična cena, količina, dugme "Dodaj u korpu". Smatra se da je korisnik veb sajta poručio proizvod/uslugu kada pritisne dugme "Dodaj u korpu" za odabrani proizvod i količinu.

Kupac pod određenim uslovima može odustati od kupovine u roku do 14 dana po prijemu robe/usluga i to samo ako dostavi Obrazac za odustanak u tom roku u elektronskoj formi na email adresu vlasnika veb sajta. Ukoliko Kupac ne pošalje Obrazac za odustanak u tom roku, gubi pravo na odustajanje od kupovine. Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku do 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslao odustanak, proizvod se više ne može vratiti. Moguće je vratiti samo proizvode koji su nekorišćeni, neoštećeni i u originalnoj ambalaži, sa svim dodacima i propratnom dokumentacijom (garantni list, uputstva, itd.), pri čemu se mora priložiti i originalni račun.

Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost proizvoda koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili njegova priroda, karakteristike i funkcionalnost. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se vraćanje iznosa za proizvod i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak. Iznos cene se kupcu vraća po prijemu proizvoda, i nakon što se utvrdi da je proizvod neoštećen i ispravan, doznakom na bankovni račun kupca koji je naveo u obrascu za odustanak.

Zakon o zaštiti potrošača isključuje pravo kupca da vrati proizvod u određenim situacijama. Imajući u vidu asortiman proizvoda na veb sajtu, isključuje se pravo kupca da vrati: - isporuku zapečaćene robe koja se ne može vratiti zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga i koja je otpečaćena nakon isporuke; - isporuku zapečaćenih audio, video zapisa ili računarskog softvera, koji su otpečaćeni nakon isporuke; - isporuku robe proizvedene prema posebnim zahtevima potrošača ili jasno personalizovane; - isporuku robe koja je podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja.

Veoma važno za nas je da vaše iskustvo sa kupovinom na našem sajtu bude pozitivno i zadovoljavajuće. Ako niste zadovoljni sa svojom kupovinom ili ako stigne oštećena, pišite nam, a mi ćemo pokušati rešiti problem što je brže moguće. Kupac može zameniti proizvod besplatno samo ako je dobio pogrešan proizvod našom greškom i to prijavio pismeno na mejl adresu u roku do 24 sata od primanja proizvoda. Po isteku 24 sata od prijema proizvoda, smatra se da kupac nema primedbi na dobijen proizvod, i/ili je kupac odlučio da ga zadrži.

Kupac narudžbinu koju je platio a još mu nije poslata i predata kurirskoj službi, može samo jednom besplatno zameniti za druge proizvode iste ili veće vrednosti (ako je veća vrednost novih narudžbi, kupac mora platiti razliku u vrednostima) samo u roku do 6 sati nakon što smo primili uplatu uz prethodno pismeno obaveštavanje Centra 9402 koju robu želi da stornira a koju da kupi.

Ako kupac želi da, po sopstvenom ličnom razlogu, već isporučeni proizvod zameni za neki drugi proizvod, to može uraditi samo za proizvod iste ili veće vrednosti uz ispunjenje svih sledećih uslova: da nas prvo pismeno obavestiti za koji proizvod želi da zameni primljeni proizvod; da sačeka našu povratnu informaciju u vezi traženog proizvoda; da o svom trošku pošalje primljeni proizvod da bi proverili da ga kupac nije oštetio; da po dobijanju finalnog odobrenja od Centra 9402 doplati eventualnu razliku za novi proizvod. Za razmenu proizvoda ili menjanje plaćene narudžbe, kupac nas mora obavestiti u pisanom obliku putem e-maila. Roba se mora vratiti neotvorena u roku od 3 dana od obaveštenja o razmeni za drugu robu, a mora biti neotvorena i zapečaćena u izvornom pakovanju pogodnom za ponovnu prodaju. Ne možemo razmenjivati otvorene proizvode. Vraćena roba treba da ima izvorni račun.

Nakon što smo otpremili proizvod kurirskoj službi, kupac dobija od nas putem e-pošte broj za praćenje. Od vremena kada je kurir primio proizvod od nas, proizvod postaje odgovornost prevoznika. Ako dostava ne uspe, jer adresa koju je kupac dao nije tačna ili nepotpuna, a predmet je vraćen nama, mi ćemo kupca obavestiti i zatražiti pravu adresu i poslaćemo ponovo uz vašu naknadu za prevoz. Ako dostava ne uspe, a predmet se nije vratio do nas, ne možemo vratiti novac. Tada se obratite kurisrkoj službi koja je proizvod preuzela.

* Obustavljanje porudžbine *

Ako Kupac još nije platio proizvod, može otkazati narudžbinu klikom na dugme odustani u nalogu Kupca. Ako porudžbina nije plaćena u roku do 2 radna dana, ona će biti automatski otkazana.

Ako je proizvod koji je kupac dobio drugačiji od proizvoda iz porudžbine, a kupac nam to dokaže fotografijom proizvoda uz validnu dokumentaciju (fotografija računa uz proizvod, dokaza o transportu), kupac može odlučiti da li će taj proizvod zadržati ili vratiti. U slučaju da želi da ga vrati, mi ćemo vratiti uplatu u punom iznosu. Proizvod mora biti nekorišćen, u izvornom paketu. Rok za vraćanje sredstava kupcu je 30 radnih dana.

Za povraćaj trebamo redni broj fakture, jasnu fotografiju nalepnice za otpremu na izvornom pakovanju. Šteta nastala krivicom treće osobe ili kupca ne podleže zahtevu za vraćanje sredstava. Svi vraćeni predmeti moraju biti u potpuno novom stanju, nekorišćeni. Proizvod izrađen isključivo za kupca prema njegovom zahtevu ne može biti predmet povraćaja/otkazivanja u svakom slučaju. Za proizvod koji je izrađen specijalno i posebno za kupca ne može se primeniti ni u kom slučaju povraćaj sredstava.

* Politika reklamacije - Obaveštenje o načinu i mestu reklamacije *

Veb sajt preko koga je roba kupljena je mesto koje je Centar 9402 odredio za prijem reklamacija. Odgovorno lice u Centru 9402 je lice za prijem reklamacija. Reklamacije se primaju u elektronskom obliku na email Centra 9402. Centar 9402 prosleđuje reklamacioni zahtev prodavcu/proizvođaču čiji je proizvod/usluga predmet reklamacije. Obaveštava kupca na koju adresu da pošalje proizvod koji je predmet reklamacije. Nemogućnost potrošača da dostavi ambalažu robe ne može biti uslov za rešavanje reklamacije niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti. Prodavac čiji je proizvod predmet reklamacije je u obavezi da uzme reklamaciju u razmatranje i zavede u Knjigu evidencije primljenih reklamacija (u daljem tekstu: Knjiga reklamacija) i to samo one podneske potrošača kod kojih je istovremeno sa izjavljivanjem reklamacije potrošač dostavio na uvid račun ili pružio drugi dokaz o kupovini (kopija računa, slip i sl.) iz kojeg se može utvrditi da je roba kupljena preko veb sajta (u daljem tekstu: dokaz o kupovini).

Sa podneskom potrošača kod kojeg istovremeno sa izjavljivanjem reklamacije potrošač ne dostavi na uvid dokaz o kupovini, Prodavac će postupati na sledeći način:
- zavešće ga u Knjigu evidencije potencijalnih reklamacija, izdaće potrošaču pisanu potvrdu ili će elektronskim putem potvrditi prijem podneska u kojem će navesti i broj pod koji je zaveden njegov podnesak u Knjigu evidencije potencijalnih reklamacija;
- pisana potvrda odnosno elektronska potvrda prijema podneska sadržavaće obavezno naznaku da podneta reklamacija nije uredna shodno stavu 3. člana 56. Zakona, jer potrošač nije dostavio dokaz o kupovini, i obaveštenje potrošaču da će ovakav njegov podnesak biti razmatran kao reklamacija počev od dana dostavljanja na uvid dokaza o kupovini te da će počev od tog dana početi teći svi rokovi vezani za postupak reklamacije;
- robu koja je predmet reklamacije Prodavac neće preuzeti od potrošača, a ako mu je potrošač dostavi poštom ili na neki drugi način koji nije zavisio od volje Prodavca, pisana potvrda odnosno elektronska potvrda prijema podneska iz prve alineje ove podtačke sadžavaće obavezno i obaveštenje potrošaču da mu roba stoji na raspolaganju te primerenom roku do kojeg će Prodavac čuvati takvu robu.

Kod reklamacije potrošača uz koju istovremeno sa izjavljivanjem reklamacije potrošač dostavi na uvid dokaz o kupovini iz kojeg se može utvrditi da je od momenta prodaje do momenta podnošenja reklamacije proteklo više od dve godine, Prodavac će potvrditi potrošaču prijem reklamacije, zavesti je u Knjigu reklamacija, obavestiti potrošača o broju pod kojim je reklamacija zavedena u Knjizi reklamacija, odbiti je uz obrazloženje da je protekao Zakonom propisani rok za reklamaciju i o tome bez odlaganja obavestiti potrošača.

Za reklamaciju potrošača koja nije odbijena u skladu sa prethodnim, Prodavac će razmotriti da li je za odlučivanje o reklamaciji, zavisno od prirode reklamacije, neophodo fizičko prisustvo robe na koju potrošač izjavljuje reklamaciju te će, ako utvrdi da je fizičko prisustvo robe neophodno, a potrošač nije robu fizički dostavio Prodavcu, obavestiti potrošača da će se danom izjavljivanja reklamacije, u smislu rokova rešavanja po reklamaciji, smatrati onaj dan kada dostavi Prodavcu robu koja je predmet reklamacije i o tome sastaviti službenu belešku koju će potpisati Prodavac i potrošač.

Na uredno izjavljene reklamacije i reklamacije koje nisu bile uredne po nekom od razloga opisanih u prethodnom tekstu ovog poglavlja, pa ih je potrošač naknadno kompletirao da budu uredne, Prodavac će bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema uredne reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovoriti potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Odgovor Prodavca na reklamaciju potrošača sadržavaće odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 15 dana, odnosno 30 dana za tehničku robu i nameštaj, od dana podnošenja reklamacije.

* Transport *

Sve narudžbine se uglavnom isporučuju putem domaćih kurirskih službi. Ne šaljemo narudžbine u P.O. boks. Sva roba će biti poslata na adresu koju je naveo korisnik ovih veb stranica/kupac/druga osoba koji su naručili i platili bilo koji proizvod/robu/uslugu sa veb stranice. Sve troškove transporta snosi kupac/korisnik veb stranice koji je proizvod poručio i platio. Neplaćeni proizvodi se ne šalju. Centar 9402 ne može tačno reći kada će proizvod biti isporučen jer to ne zavisi od njega već od kurirskih službi. Centar 9402 može samo reći da će spremiti robu za isporuku u roku od 48 sati po prijemu novčanih sredstava na tekući račun Centra 9402. Uvek ćemo nastojati robu spremimo unutar razdoblja napisanog u opisu proizvoda, ali ipak u nekim okolnostima može varirati (nadolazeći praznici, oluje, itd). Vlasnik veb sajta i/ili Center 9402 ima ekskluzivno pravo na promenu "spremno za dostavu vreme" za sve proizvode ili usluge bez prethodnog obaveštenja kupca, a kupac se slaže sa tim. Kupac može naznačiti slanje plaćenih proizvoda/usluga i na drugu adresu. Isporučuje se jedna porudžbina na jednu adresu. Sve troškove prevoza snosi kupac i moraju biti plaćeni pre isporuke. Veb sajt i/ili vlasnik veb sajta ne snose nikakvu odgovornost za eventualna oštećenja proizvoda i/ili ambalaže u toku transporta.

Kupac u celosti prihvata da nemamo uticaja na vreme isporuke i ne snosimo nikakvu finansijsku i/ili moralnu odgovornost za moguće kašnjenje isporuke. Kupac se odriče zahteva za povrat bilo delomično ili u celosti plaćenog iznosa usled kašnjenja isporuke. Kupac se odriče zahteva naplate kazne/penala/odštete za zakasnelu isporuku. Faktori kao što su način dostave, kurir, vaš položaj, dešavanja i vremenske prilike mogu uticati na vreme isporuke. "Spremno za isporuku vreme" može varirati zbog različitog vremena obrade za različite stvari. Neki nezaobilazni razlozi su uticaj više sile. Kupac bezpogovorno i bez ikakve nadoknade prihvata odlaganje isporuke i pomeranje vremena "spremno za isporuku" usled više sile do 15 dana nakon prestanka dejstva više sile (na primer poplava). Kupac se slaže da za to vreme neće tražiti nikakav povrat ili suspendovanje isporuke i/ili narudžbine.

Za informacije o praćenju narudžbine, kupac mora posetiti veb stranicu izabrane kurirske službe i pratiti uputstva na njihovoj internet stranici. Različiti predmeti imaju različite troškove prevoza. Proverite kod kurira. Morate posetiti veb stranice vaše odabrane kurirske službe i videti cene prevoza, jer brzina transporta može varirati od težine, zapremine i vrednosti paketa.

* Politika privatnosti *

Mi shvatamo zaštitu ličnih podataka vrlo ozbiljno. Želimo da znate kada smo spremili i koje podatke i kako ih koristimo. Svaki put kada posetite našu stranicu, podaci o vašoj poseti će biti sačuvani. Obrađene statistike o korišćenju su nam dostupne i putem naših web provajdera. Ti podaci nisu povezani lično sa vama, tako da se ne može utvrditi kog korisnika su koji podaci. U pojedinačnom slučaju trebamo lične podatke za pojedine ponude i usluge. Vaše dobrovoljno date informacije, npr podatak putem e-maila, koristiće se isključivo za tu svrhu. Objavljivanje trećim osobama se ne događa. Imate pravo korekcije ili brisanja sačuvanih podataka.

U cilju boljeg pružanja usluga posetiocima sajta, koristimo usluge Google Analytics. Kolačići su delovi informacija koje naš vebsajt šalje na vaš računar, dok ste na sajtu. Oni rade u kombinaciji sa sadržajem same stranice za snimanje podataka. Na primer, oni se koriste za skladištenje i obradu identifikatora mesta. Možete postaviti vaš računar na način da vas obavesti svaki put kada je kolačić poslat ili ih možete isključiti. Ove postavke se mogu izvršiti u vašem pregledaču. Ako onemogućite kolačiće, možda nećete imati pristup nekim stavkama koje čine web stranice boljim i preglednijim i neke od naših usluga neće raditi ispravno. Za više informacija pročitajte opšte podatke o Google Analytics i zaštitu podataka. Mi ne preuzimamo nikakvu odgovornost za spoljne sadržaje, koje pružaju linkovi.

Mi možemo podeliti vaše podatke s trećim stranama koje pružaju usluge za nas, kao što su web hosting, analize podataka, obrade plaćanja, ispunjenje naloga, informacijske tehnologije i usluge povezane infrastrukture, isporuka e-mail, obradu kreditnih kartica i druge slične usluge. Mi možemo podeliti vaše podatke s njima tako da oni mogu pružiti te usluge. Mi ćemo deliti podatke koje ste dali u skladu s važećim zakonima i propisima. Mi možemo podeliti vaše podatke u drugim ograničenim okolnostima, uključujući i odgovor na zahteve iz državne ili javne vlasti. Mi prikupljamo podatke o aktivnostima na našim uslugama pomoću tehnologije kao što su cookies, uključujući kolačiće trećih strana, JavaScript kod, HTML 5 bazama podataka. Ova informacija se automatski generiše i mogu se kombinirati s podacima o vama. IP adresa se može identifikovati i automatski prijavljivati, kad god korisnik pristupa sajtu, uz vreme posete i stranice koju su posetili. Prikupljanje IP adrese je standardna praksa i obavlja se automatski. Mi koristimo IP adrese u svrhu izračunavanja kao što su nivoi korišćenja usluge, pomaže u dijagnostikovanju problema i za davanje usluga. Mi ne prikupljamo i ne objavljujemo podatke dece mlađe od 13 godina u skladu sa zakonima koji štite privatnost dece. Preduzimamo razumne mere kako bi zaštitili podatke i prenos između posetioca i usluga i podatke sačuvane na serverima naših provajdera. Nažalost, prenošenje ili čuvanje podataka ne može biti garantovano 100% siguran. Kao rezultat toga, iako nastojimo zaštititi vaše podatke, ne možemo garantovati sigurnost za sve informacije koje šaljete putem, ili u vezi sa stranicama.

* Odricanje od odgovornosti *

Još jednom vas savetujemo da morate biti sigurni u ono što želite da poručite preko veb sajta. Pogledajte i pročitajte sve u vezi proizvoda/usluge koju želite da poručite da bi izbegli eventualne nesuglasice i neprijatnosti. Ako su predmeti nestali iz pakovanja, mi savetujemo da proverite sa svojom kurirskom službom prvo. Morate nam prijaviti putem e-maila da je nestao predmet u roku do 12 sati od primanja vaše narudžbe, a mi ćemo preduzeti sve mere kako bi se rešio problem. Nedostatak iskazan posle 12 sati neće biti razmatran. Proverite ceo paket i uporedite sa vašom narudžbinom pre podnošenja zahteva za nestali proizvod, jer samo će se jedan nedostajući proizvod po porudžbini prihvatiti na razmatranje. Bez izuzetka. Veb stranica i/ili njen vlasnik ne snosi odgovornost za oštećenja ili uništenja robe tokom prevoza.

* Razno *

Vaša narudžba, proizvodi ne mogu biti zamenjeni bez vašeg dopuštenja. Ne postoji način da će te primiti zamenjene proizvode. Naša politika za narudžbe je u sledećem. Mi postavljamo sliku samo za proizvode koje naši partneri imaju na lageru u svojim skladištima. Jedanput nedeljno, a za neke proizvode i češće, proveramo sve stavke s našim partnerima. Ako se proizvod prodao preko našeg partnera, a više ne postoji u partnerovom skladištu, slika tog proizvoda će se ukloniti iz trgovine ili će biti napisano "Rasprodato". Kada naručite, mi odmah šaljemo poruku našem partneru i rezervišemo taj proizvod. Kada primimo uplatu, mi ćemo vam poslati to što ste naručili. Međutim, ako, i samo ako je taj proizvod rasprodat u vremenu od vaše narudžbe i našeg slanja poruke partneru, mi ćemo vam poslati mejl sa ponudom za drugu sličnu robu sa određenim kreditom za narednu kupovinu. Ako ne želite drugi proizvod, vratićemo vam novac.

Za neke proizvode koji se brzo prodaju, savetujemo vam da prvo sa nama proverite realno stanje robe pre plaćanja. Proizvodi sa atributom Ručni rad nisu 100% isti kao na slikama. Neki detalji mogu biti malo promenjeni.

Sva ova pravila i uslovi namenjeni su za nove korisnike i nove kupce kako bi se zaštitilo poslovanje od lažnih naloga, lažnih plaćanja, lažnog povraćaja novca i korišćenja ukradenih kreditnih kartica. Za postojeće i poznate kupce koji su već kupili od nas i platili za robu i usluge mogu se primenjivati ova pravila i uslovi, mada se menjaju u dogovoru s njima. Hvala na razumevanju.